Gelecek için YCL

YCL Holding stratejik bir portföy yapısına sahiptir. Bu kapsamda yatırımlarda değer maksimizasyonu sağlamak YCL Holding’in yönetsel çerçevesini oluşturmaktadır.

 

Faaliyetlerimizi ‘gelecek için’ sloganıyla 2019 yılında tek çatı altında topladık. Bütüncül bir yaklaşımla etkin bir yönetim anlayışının tesis edilmesi, YCL Holding’in temel dayanağını oluşturmaktadır.

 

Holding olarak mevcut yatırımlarımızın kapasitesini artırma amacının yanında, süreklilik gösterir şekilde yeni fırsatları kovalayan, bununla birlikte risk analizi ve yönetimi yaklaşımıyla entegre kapsayıcı bir iş geliştirme stratejisi benimsemekteyiz. 

 

Misyonumuz

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uyumlu bir şekilde maksimum güven düzeyi tesis ederek maksimum değer artışı sağlamak.

 

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek marka değerine sahip, yenilikçi ve kalıcı bir kuruluş olmak.


Bizlere Ulaşmak Çok Kolay

İletişim