Yönetim

YCL Holding iş modeli, faaliyetlerin entegre düşünce sistemi temelinde değer yaratma amaçlı olarak yönetilmesine dayanır.

 

Finansal sermaye, üretilmiş sermaye, fikri sermaye, insan sermayesi, sosyal sermaye ve doğal sermaye unsurları tüm faaliyetlerimizde değer yaratacak şekilde birbirine entegre edilir. Bu amaca dayalı olarak stratejik portföyümüz bünyesindeki her bir yatırım değer yaratma sürecinin parçalarını oluşturan birer proje olarak kabul edilmektedir.

 

YCL iş modelinde öngörülen hedefler doğrultusunda her bir proje için optimum sermaye gereksinimlerini belirlenir, faaliyetler yürütülür ve sürdürülebilir kalkınma prensibine dayalı değer artışı temin edilir.

 

Yönetim yaklaşımımız çerçevesinde;

 Kısa vadeli hedefimizin temelini değer zincirimizdeki paydaşlarımız açısından değer maksimizasyonu

 Orta vadeli hedefimizin temelini yatırımcılarımız açısından değer makisimizasyonu ve

 Uzun vadeli hedefimizin temelini toplumsal değer maksimizasyonu oluşturmaktadır. 

 

Direktörlükler

 

   Mali İşler Direktörlüğü

   İnsan Kaynakları Direktörlüğü

   Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü

   Tarım, Hayvancılık ve Turizm Direktörlüğü

   Metal ve Madencilik Direktörlüğü

   Petrol ve Enerji Direktörlüğü

   Eğitim ve Danışmanlık Direktörlüğü

   Hukuk Müşavirliği

 

Birimler

 

   Satınalma

   Muhasebe ve Raporlama

   Bütçeleme ve Maliyet Kontrolü

   Personel İşleri

   İş Güvenliği

   İdari Koordinasyon

   Sürdürülebilirlik ve Kalite Kontrol

   Paydaş İlişkileri ve Tanıtım

   AR&GE

 


Bizlere Ulaşmak Çok Kolay

İletişim