YCL HOLDİNGHOŞ GELDİNİZ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Faaliyetlerimizi ‘gelecek için’ sloganıyla tek çatı altında topladık. Bütüncül bir yaklaşımla etkin bir yönetim anlayışının tesis edilmesi, YCL Holding’in temel dayanağını oluşturmaktadır. Holding olarak mevcut yatırımlarımızın kapasitesini artırma amacının yanında, süreklilik gösterir şekilde yeni fırsatları kovalayan, bununla birlikte risk analizi ve yönetimi yaklaşımıyla entegre kapsayıcı bir iş geliştirme stratejisi benimsemekteyiz.

Uluslararası Standartları ve İlkeleri Benimsiyoruz

“Sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma şeklidir” – Dr. Gro Harlem, Brundtland.
  YCL Holding bünyesindeki faaliyetlerin yönetsel çerçevesini sürdürülebilir kalkınma ilkesi oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler nezdinde ilk kez ortaya atıldığı 1987 yılından günümüze önemini giderek daha fazla hissettiren sürdürülebilir kalkınma ilkesi, işletmelerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin toplumsal değer artışına katkıda bulunması gerekliliğine işaret etmektedir. Küresel iş çevresinin takip etmesi gereken tüm standartlar bütünü için dayanak bir kavramsal çerçeve oluşturan sürdürülebilir kalkınma kavramı, holdingimizin benimsediği tüm ilkeler için de temel belirleyicidir

BirlikteBAŞARIYORUZ

YCL Holding tüm paydaşlarıyla yakın etkileşim içerisinde olan kurumsal bir yönetim anlayışını benimser. Başarının hem iç hem de dış paydaşların yarattığı sinerjinin bir sonucu olduğunun farkındadır. Sosyal sermayenin değer oluşumdaki rolünün bilincinde olarak, paydaş ağındaki tüm üyelerle kesintisiz iletişim YCL Holding’in öncül yönetsel araçlarının başında gelmektedir.

MİSYONUMUZ

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uyumlu bir şekilde maksimum güven düzeyi tesis ederek maksimum değer artışı sağlamak.

VİZYONUMUZ

Yüksek marka değerine sahip, yenilikçi ve kalıcı bir kuruluş olmak.

İŞ MODELİMİZ

Faaliyetlerimiz, entegre düşünce sistemi temelinde değer yaratma amacıyla yönetilir.

İLKELERİMİZ

Finansal sermaye, üretilmiş sermaye, fikri sermaye, insan sermayesi, sosyal sermaye ve doğal sermaye unsurları tüm faaliyetlerimizde değer yaratacak şekilde birbirine entegre edilir. Bu bağlamda stratejik portföyümüz bünyesindeki her bir yatırım değer yaratma sürecinin parçalarını oluşturan birer proje olarak kabul edilmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma

Faaliyetlerimizde gelecek kuşakların kazanılmış haklarını korumak birincil önceliğimizdir.

Şeffaflık

Paydaşlarımızla iletişimimizde gerçeğe uygun sunum prensibine sıkı sıkıya bağlıyız.

Hesap Verebilirlik

Sürekli denetim ve etkin iç kontol prosedürleri uygulamaktayız.

Aktif Paydaş Katılımı

Paydaşlarımızın yönetime katılma haklarına saygılıyız ve duyarlıyız.

Entelektüel Sermaye Maksimizasyonu

Yapısal, insan ve ilişkisel sermaye birikimi için yatırım yapmaktan kaçınmıyoruz.

Stratejik Düşünme

Kısa vadeli kararlarımızın temelini uzun vadeli hedeflerimiz oluşturur.

YCL HABERLERİ

Holdingimizin faaliyetlerinden haberdar olun.

HABER DETAYLARI

YCL Madencilik ve Enerji halka arza hazırlanıyor

YCL Madencilik ve Enerji halka arza hazırlanıyor YCL Holding Genel Müdürü Burak Öğün, şirket olarak birçok alanda yatırımlarını hızlandırdıklarını ve halka arz için gerekli çalışmaları ...

Galeri

Gelecek için, durmaksızın…

  • Hepsi
  • Manisa Turgutlu
  • MERKEZ
6

Şirket

6

Marka

8

Tesis

84

Çalışan

Bilgilendirme postaları almak için e-posta adresinizi kaydedin


Bizlere Ulaşmak Çok Kolay

İletişim