Sosyal Sorumluluk

Holdingimiz sürdürülebilir sosyal sermaye birikimine katkıda bulunmaktadır.

 

1990’larda popülerlik kazanan ve bireyler arasındaki güven, iletişim, aidiyet, angajman ve toplu davranış normlarına dayalı bir kavram olan sosyal sermaye; günümüzde ekonomik verimlilik ve üretkenliğin temel itici güçlerinin başında gelmektedir. Hiç şüphesiz ki sosyal ilişkiler ve ağlar sayesinde bireyler tek başlarına ulaşabileceklerinden daha fazlasına sahip olabilirler.

 

YCL Holding, faaliyetlerini etik davranış ilkeleri çerçevesinde toplumun genel çıkarları doğrultusunda yürütür. Bu kapsamda holdingimiz, toplumdaki rolünün bilincinde olarak iletişim içerisinde bulunduğu bireyleri, unsurları ve tüzel kişileri birbirinden ayırmaksızın paydaşı olarak kabul eder ve ekosistem içerisindeki dengenin korunmasını önemser.


Bizlere Ulaşmak Çok Kolay

İletişim