İlkelerimiz

“Sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma şeklidir” – Dr. Gro Harlem, Brundtland.

 

YCL Holding bünyesindeki faaliyetlerin yönetsel çerçevesini sürdürülebilir kalkınma ilkesi oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler nezdinde ilk kez ortaya atıldığı 1987 yılından günümüze önemini giderek daha fazla hissettiren sürdürülebilir kalkınma ilkesi, işletmelerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin toplumsal değer artışına katkıda bulunması gerekliliğine işaret etmektedir. Küresel iş çevresinin takip etmesi gereken tüm standartlar bütünü için dayanak bir kavramsal çerçeve oluşturan sürdürülebilir kalkınma kavramı, holdingimizin benimsediği tüm ilkeler için de temel belirleyicidir. 

 

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Kurumsal kalite performansının temini çerçevesinde YCL Holding paydaşlarına karşı şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışına sahiptir. Gerçeğe uygun sunum paydaşlarla iletişimimizin temelini oluşturur.

 

Aktif Paydaş Katılımı

YCL Holding tüm paydaşlarıyla yakın etkileşim içerisinde olan kurumsal bir yönetim anlayışını benimser. Başarının hem iç hem de dış paydaşların yarattığı sinerjinin bir sonucu olduğunun farkındadır. Sosyal sermayenin değer oluşumdaki rolünün bilincinde olarak, paydaş ağındaki tüm üyelerle kesintisiz iletişim YCL Holding’in öncül yönetsel araçlarının başında gelmektedir.

 

Entelektüel Sermaye Maksimizasyonu

YCL Holding tüm yatırımlarında özgün olmak ve fark yaratmak arzusundadır. Bu bağlamda insan, yapısal ve ilişkisel sermaye bileşimini ve birikimini önemser. Entelektüel sermaye artışı için bunlara yatırım yapmaktan kaçınmaz.

 

Stratejik Düşünme

YCL Holding tüm taktiksel adımlarını uzun vadeli amaçlarına dayalı olarak atar.

  


Bizlere Ulaşmak Çok Kolay

İletişim